Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of mogelijk veroudert. @rragone IT is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. @rragone IT behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Deze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn, en niet onder de controle vallen van @rragone IT. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. @rragone IT is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites.

Privacy statement

@rragone IT respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in werk stellen om uw informatie te beschermen.