Privacy verklaring

@rragone IT respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Ik zal uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Ik verwerk persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante geldende wet- en regelgeving stelt. Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en zal alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Verwerkte gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Email adres
 • KvK-nummer

Verwerking omdat

 • Goederen of diensten aan u te leveren en te kunnen factureren
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over gewijzigde dienstverlening
 • Wettelijke vereisten aan mijn boekhouding

Bewaartermijn

 • Ik zal deze gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • De bewaartermijn die ik hanteer is maximaal 7 jaar, tenzij anders wettelijk verplicht.

Inzien, corrigeren, verwijderen

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek richten aan Eric@arragone.nl. @rragone IT zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

@rragone IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om misbruik, verlies of onbevoegde verwerking tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet afdoende beveiligd zijn, of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dat contact op met Eric@arragone.nl.